TERUG

Notariat

ALGEMENE NOTARIËLE DIENSTEN

 • Testamenten
 • Testamentaire overeenkomsten (afstand van erfenis ten gunste van ouders, toewijzing onroerend goed aan bepaalde erfgenamen, donatie aan stichting, enz.)
 • Huwelijkse voorwaarden (maximaal voordeel voor echtgenoot, afscheiding vermogensbestanddeel, enz.)
 • Eigendomscontracten voor wettelijk geregistreerde partners
 • Oprichting trust
 • Conservatoire voogdijregeling
 • Garanties
 • Vastgoedtransacties in het kanton Aargau (zoals de aan- en verkoop van vastgoed, de oprichting van mede-eigendom en condominiumeigendom, verkaveling of splitsing en vereniging van vastgoed) in nauwe samenwerking met onze partnernotaris of een gerenommeerd notariskantoor in Aargau.

NOTARIËLE
DIENSTEN VOOR BEDRIJVEN

 • Oprichting bedrijven (AG, GmbH enz.)
 • Statutenwijzigingen (relocatie hoofdkantoor, verhoging en verlaging kapitaal, enz.)
 • Bedrijfsreorganisatie
 • Fusies
 • Ontbinding van bedrijven
 • Overeenkomsten tussen de aandeelhouders of vennoten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CERTIFICERING

 • Legalisering van handtekeningen (bijv. op overeenkomsten, volmachten, enz.)
 • Verificatie van kopieën van originele documenten
 • Verificatie van uittreksels of afschriften van originele documenten