TERUG

Herstructurering en verbetering

  • Advies tijdens kritieke periodes gedurende de redding van het bedrijf, de herstructurering, reorganisatie en stabilisatie
  • Advies m.b.t. juridische risico’s, juridische opties, nieuwe financieringsbronnen en alternatieven